Hội thảo ESG ngày 6/3/2024

04/03/2024
Tham gia buổi nói chuyện cùng Chairman của SQV International - ông Cheah Kok Hoong

25/10/2023

Tham gia buổi nói chuyện cùng Chairman của SQV International - ông Cheah Kok Hoong

Hôm qua, chúng tôi đã có cơ hội tham gia sự kiện 'Money Matter,' và thật sự là một trải nghiệm thú vị!