Hội thảo ESG ngày 6/3/2024

04/03/2024

Hội thảo ESG ngày 6/3/2024

𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐦𝐚̣𝐧𝐠 𝐡𝐨́𝐚 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐛𝐚̣𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 Đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛ 𝐄𝐒𝐆!

𝑻𝒉𝒂𝒎 𝒈𝒊𝒂 𝒉𝒐̣̂𝒊 𝒕𝒉𝒂̉𝒐 𝒕𝒓𝒖̛̣𝒄 𝒕𝒖𝒚𝒆̂́𝒏 𝒎𝒊𝒆̂̃𝒏 𝒑𝒉𝒊́:

"Đầu tư ESG: Nâng cao danh mục đầu tư với các chiến lược bền vững"

Thời gian: Thứ tư, ngày 6 tháng 3 năm 2024, 7:30 tối (giờ Việt Nam)

𝑩𝒂̣𝒏 𝒔𝒆̃ 𝒉𝒐̣𝒄 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒈𝒊̀:

- Hiểu rõ các thành phần về đạo đức, xã hội và quản trị, và tại sao chúng lại quan trọng đối với nhà đầu tư

- Nhận được thông tin chi tiết về các xu hướng toàn cầu và bối cảnh pháp lý định hình đầu tư ESG

- Học các chiến lược tích hợp ESG

- Hiểu các hệ thống xếp hạng ESG và các nguồn tài liệu nghiên cứu dành cho nhà đầu tư

- Xác định các công ty dẫn đầu và tụt hậu trong các lĩnh vực quan trọng của Bursa

- Xây dựng danh mục đầu tư cân bằng và có tác động với các cân nhắc về ESG

- Phân tích các chiến thắng đầu tư ESG thực tế trên các công ty niêm yết trên Bursa

- Hiểu các công cụ đầu tư ESG: Sukuk Xanh, ETF theo chủ đề, v.v.

- Đánh giá các lựa chọn đa dạng cho đầu tư bền vững trên Bursa

𝐃𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐠𝐢𝐚̉: Bà Joyline Chai: Đồng sáng lập Tập đoàn Global Hemisphere Sdn Bhd, là đối tác tư vấn ESG của Công ty SQV International.

𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐡𝐚̉𝐨 𝐭𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐧𝐚̀𝐲 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨:

- Các nhà đầu tư quan tâm đến việc nâng cao hiệu quả và tính bền vững cho danh mục đầu tư của họ.

- Bất kỳ ai muốn tìm hiểu về đầu tư ESG và tác động tích cực của nó.

Đ𝒂̆𝒏𝒈 𝒌𝒚́ 𝒏𝒈𝒂𝒚 𝒕𝒂̣𝒊 đ𝒂̂𝒚:

https://us02web.zoom.us/.../WN_AWHPGkYXRpa-Dq4hrYHllg...

Đừng bỏ lỡ cơ hội học hỏi từ các chuyên gia và nâng tầm chiến lược đầu tư của bạn!

#ESG #Đầu_tư_bền_vững #Hội_thảo_trực_tuyến