Tham gia buổi nói chuyện cùng Chairman của SQV International - ông Cheah Kok Hoong

25/10/2023

Hôm qua, chúng tôi đã có cơ hội tham gia sự kiện 'Money Matter,' và thật sự là một trải nghiệm thú vị!

Malaysia đang tiến mạnh trong việc thiết lập các tiêu chuẩn ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) mà sẽ giúp cho các công ty phát triển sản phẩm bền vững, công nghệ tiên tiến và mô hình kinh doanh đổi mới. 

Chúng tôi rất vinh dự khi được nghe ông Cheah Kok Hoong, Chủ tịch Hiệp hội ESG Malaysia và Chủ tịch của SQV International, chia sẻ những góc nhìn quý báu về cách các công ty có thể tận dụng sức mạnh của các thực tiễn ESG để phát triển trong bối cảnh kinh doanh đang biến đổi nhanh. 

Nếu bạn đã bỏ lỡ buổi chia sẻ đầy cảm hứng của ông hoặc muốn xem lại những kiến thức ông đã chia sẻ, bạn có thể xem lại tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=y5n5Kbl7nbA 

Hãy cùng tiếp tục khám phá cách bền vững và các thực tiễn kinh doanh có trách nhiệm có thể thúc đẩy sự thay đổi tích cực và sự phát triển. 

money matters, Esg, SQV International
Tin tức cùng Thể loại